Lifestyleplanning

Met lifestyleplanning scannen wij of wijzigingen in je persoonlijke en financiële situatie van invloed zijn op de soliditeit van je financiële positie, continuïteit van je lifestyle, haalbaarheid van je financiële doelstellingen en passendheid van uw financiële producten en regelingen. Daarbij kijken wij naar je wensen en mogelijkheden. Kan je nog ergens op besparen of kan je sparen voor toekomstige uitgaven of wensen zoals eerder stoppen met pensioen.

Nadat je financiële situatie in kaart is gebracht en optimaliserings- en adviesvraagstukken zijn behandeld in het plannings- en adviestraject is het van belang om jaarlijks vast te stellen of een update van je financiële situatie wenselijk is. Misschien is een coaching gesprek wenselijk om invloeden en gevolgen van persoonlijke en financiële ontwikkelingen van jezelf, gezin of je bedrijf te bespreken.

Wijzigingen in je persoonlijke en financiële situatie kunnen van invloed zijn op de soliditeit van je financiële positie, continuïteit van je lifestyle, haalbaarheid van je financiële doelstellingen en je financiële producten en regelingen. Het is daarom noodzakelijk dat in geval van wijzigingen je dit ons laat weten zodat wij je daarmee verder kunnen helpen.

Wij kunnen door marktontwikkelingen, wetswijzigingen of verkrijgen van andere inzichten u van advies dienen om de passendheid en doelmatigheid van je financiële producten en regelingen te evalueren. Op deze manier combineren wij een actief beheer en coaching op een kosten besparende manier. Een jaarlijks coaching gesprek zal raadzaam zijn.

Naast een lifestyle planning bieden wij ook een financiële planning aan met gespecialiseerde en gecertificeerde planners. Dit kost wat meer maar dan heb je ook wat extra’s waar je de aankomende jaren profijt van hebt.

Wanneer je financiële producten en regelingen dienen te worden aangepast kun je bij ons ook terecht voor Bemiddeling Financiële Producten. Deze dienstverlening is transparant, vrij van provisie en is onafhankelijk van de door ons geselecteerde product aanbieders.

Deze dienst kan middels uurtarief of een vast bedrag, wat we uiteraard vooraf afstemmen.

Een keer contact met ons hebben?