Geen verlenging restschuld regeling vanaf 1 januari 2018

Verkoop je de huidige woning met verlies dan was er de mogelijkheid om de schuld die je overhield na verkoop weer bij de nieuwe woning te financieren. Dit was een tijdelijke regeling en deze stopt volgend jaar.

Dus let op als dit wellicht van toepassing is bij jouw situatie:

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij niet van plan is de restschuldregeling vanaf 1 januari 2018 te verlengen. Dat betekent dus dat per 1 januari 2018 is de betaalde rente van een restschuldfinanciering niet langer fiscaal aftrekbaar is.

De regeling is geïntroduceerd als crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en is daarom tijdelijk van aard. De regeling ging op 29 oktober 2012 in en eindigt op 31 december 2017.

Volgens de staatssecretaris heeft de doorstroming op de woningmarkt zich inmiddels hersteld. Hierom ziet hij geen aanleiding de regeling restschuld te verlengen. Bij een gerealiseerde restschuld vanaf 1 januari 2018 is dan de rente over nieuwe restschuld-financieringen niet meer aftrekbaar en zullen de netto maandlasten stijgen.

Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte onlangs voor een (permanente) verlenging van de regeling. Volgens een recent onderzoek van Calcasa staan er nog 340.000 woningen onder water. Vooral buiten de Randstad, omdat de woningmarkt daar sterk achterblijft bij het prijsherstel in de Randstad.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven naar inzicht van 7 juli 2017. Stichting Erkend Hypotheekadviseur heeft bij het schrijven en redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Stichting Erkend Hypotheekadviseur is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van eventuele onjuistheden in deze tekst.

Bron: mijnerkendfinancieeladviseur.nl