HUREN STIJGEN DOOR

Het aantal beschikbare huurwoningen is beperkt. De huren stijgen jaarlijks. In juli 2018 lagen de huren gemiddeld 2,3% hoger dan een jaar eerder. Mede door de lage rente over hypothecaire geldleningen wordt het voor steeds meer mensen aantrekkelijker om een eigen woning te kopen in plaats van te blijven huren.

Stijgende huurprijzen
Bij huurwoningen wordt een onderscheid gemaakt tussen sociale huurwoningen voor mensen met een beperkt inkomen en vrije sector woningen. Per 1 juli 2018 zijn de huren van sociale huurwoningen bij woningcorporaties gemiddeld met 1,7% gestegen en die van de vrije sectorwoningen 3%.

Sinds 2013 wordt de maximale huurverhoging berekend op basis van de stijging van de consumentenprijzen in het voorgaande jaar in combinatie met een inkomensafhankelijke opslag. Door dit systeem zijn de huren in de afgelopen zes jaar volgens het CBS gemiddeld met maar liefst 18,5% gestegen. Dat is voor de meeste huurders meer dan de stijging van hun inkomen in deze periode. Hierdoor nemen de woonlasten een steeds groter deel van hun besteedbaar inkomen in beslag.

Bewonerswisseling leidt tot sterkere stijging
Wanneer een huurder de woning verlaat, mag de verhuurder aan de nieuwe huurder een hogere huur vragen dan de laatste bewoner betaalde. Veel verhuurders deden dit. De  gemiddelde huurverhoging bij wisseling van huurder was het afgelopen jaar maar liefst 9,1%.

Kopen van een woning kan een alternatief zijn
Zeker bij woningen met een relatief hoge huurprijs kan het verstandig zijn om te onderzoeken of het kopen van een woning niet een financieel beter alternatief is. Naast soms een ruimere keuze aan beschikbare woningen, en lagere woonlasten wordt bovendien met een eigen woning ook eigen vermogen opgebouwd.

Of het kopen van een woning aantrekkelijker is dan het blijven huren hangt van allerlei omstandigheden af. Financieel moet bijvoorbeeld worden gekeken of het verlies aan huurtoeslag opweegt tegen de mogelijkheid om bij het kopen van een woning de hypotheekrente in mindering te mogen brengen van het belastbaar inkomen. Ook moet rekening worden gehouden dat daar waar het bouwkundig onderhoud van de woning bij een huurwoning voor rekening van de verhuurder komt, dit bij een koopwoning voor rekening van de eigenaar is. Uiteraard moet ook rekening worden gehouden met toekomstplannen. Het is waarschijnlijk niet verstandig om een woning te kopen als al bekend is dat u binnen enkele jaren, bijvoorbeeld in het kader van het werk, naar een ander deel van Nederland zal verhuizen.

Wilt u eens een goede analyse hebben of in uw situatie kopen in plaats van blijven huren van een woning een goed alternatief is, neem dan contact met ons op. Wij nemen graag de tijd om samen met u alle voor- en nadelen van beide opties op een rij te zetten.