Scheiden

& de hypotheek

Bij een scheiding gebeurt er namelijk veel. Je leven staat op z'n kop en naast alle emoties wordt er ook van je verwacht de financiering te regelen. Je woning en je hypotheek zijn hier een belangrijk onderdeel van. Op het moment dat je partner en jij besluiten om uit elkaar te gaan en je hebt een woning of gaat een nieuwe woning aankopen dan wil je weten wat daarvan de mogelijkheden en keuzes zijn. Want kan jij of je ex-partner in de woning blijven wonen of wil je de woning verkopen en wat zijn daarbij de gevolgen.

Om je in deze roerige tijd goed van dienst te zijn ondersteunen wij je zoveel mogelijk. Wij werken dan ook nauw samenwerking met de mediator, de echtscheidingsplanner en de notaris.

Verkopen van de woning

Als jullie beiden vertrekken uit de woning en de gezamenlijke woning wilt verkopen wordt een eventuele restschuld of overwaarde, afhankelijk van de eigendomsverhouding, verdeeld.

Uitkopen van je partner

Je gaat uit elkaar en je bent gezamenlijk eigenaar van de woning. Je wilt deze woning overnemen of je ex-partner neemt de woning over. Eén van de partners wordt dan uitgekocht. Wanneer jij of je ex-partner wordt uitgekocht moet de één de eventuele overwaarde van de woning aan de ander overmaken. Je hebt dan de mogelijkheid om dit geld door middel van spaargeld aan de ander over te maken of je hypotheek te verhogen en de huidige hypotheek op één naam over te nemen.

Hypotheekrenteaftrek ten tijde van de scheiding

Een afwikkeling van een scheiding duurt vaak enige tijd. Zolang niets is afgewikkeld ben je samen met je partner nog steeds eigenaar van de woning. Ook als de woning voor je geen hoofdverblijf meer is blijf je recht houden op hypotheekrenteaftrek. De belastingdienst behandelt je woning maximaal twee jaar nadat je de woning heeft verlaten als eigen woning. Je hebt deze twee jaar nog recht op renteaftrek over je deel van de schuld. Over je deel van de woning moet je het eigenwoningforfait aangeven. Als je hebt afgesproken dat de achterblijver in de woning mag blijven wonen moet die persoon de helft van het eigenwoningforfait opgeven als ontvangen alimentatie. De andere persoon kan dit eigenwoningforfait dan weer aftrekken als betaalde alimentatie.

Convenant

Zo zijn er veel fiscale regels waar wij rekening mee houden in het advies. Onder andere als je na 1 januari 2013 een nieuwe lening afsluit om je ex-partner uit te kopen ben je verplicht om deze lening volledig en minimaal annuïtair of lineair af te lossen. Kies je hier niet voor dan heb je geen recht op hypotheekrenteaftrek. In al deze fiscale regels zijn wij gespecialiseerd om je op weg te helpen en voor de lang termijn van een goede hypotheek te voorzien die voldoet aan de fiscale en juridische eisen.

Samenwerking met de mediator

Verder is het belang van een goede samenwerking met de mediator voor alle partijen prettig. Zo kunnen wij in een vroeg stadium al de mogelijkheden van de financiering bepalen en tips meegeven. Verder kunnen wij uitleggen wat van belang is in het convenant voor het financiële traject met de hypotheek en de verzekeringen.

Een keer contact met ons hebben?