Recreatiewoningen permanent bewonen kan dit nog?

Regelmatig krijg ik vragen over het permanent bewonen van recreatiewoningen. Cliënten die jaren in hun recreatiewoning wonen en te maken krijgen met handhavend optreden van de gemeente en cliënten die graag een recreatiewoning willen kopen vragen zich af hoe het precies zit met hun rechten en verplichtingen. Ik zal hier ingaan op de belangrijkste aspecten van het permanent bewonen van een recreatiewoning.

Wanneer is er sprake van permanente bewoning?

Van permanente bewoning is sprake als de recreatiewoning wordt gebruikt als hoofdverblijf. Wanneer de bewoner gedurende een aaneengesloten periode van 180 dagen per kalenderjaar ten minste 2/3 van die tijd het adres van de recreatiewoning als woonadres in gebruik heeft, is er in ieder geval sprake van het hebben van een hoofdverblijf in de recreatiewoning.

Wanneer woon je legaal permanent op een recreatie park?

De gemeente heeft akkoord gegeven en je bent ingeschreven in de gemeente BRP op het recreatiepark. OF dit mogelijk is kan je aan de parkbeheerder vragen en bij de gemeente. Ook op de website van het park staat dit duidelijk aangegeven.

Het permanent bewonen van recreatiewoningen is vaak in strijd met het bestemmingsplan en daarmee een illegale situatie. Dit doet zich voort als je een postadres hebt of op een ander woonadres ingeschreven bent in de BRP. Het kan zijn dat je er al jaren woont en dit inmiddels gedoogd is maar dat wil niet zeggen dat je er dan inmiddels officieel kan wonen. Het tegendeel is waar.

Gevolgen bij het illegaal bewonen van een recreatie woning;

Want wanneer de gemeente vermoedt dat sprake is van het illegaal bewonen van een recreatiewoning, zal de gemeente (moeten) ingrijpen. De illegale bewoning zal in dat geval op termijn moeten worden gestaakt. De gemeente doet vaak zelf onderzoek naar de illegale situaties, maar het gebeurt ook regelmatig dat een handhavingsverzoek wordt ingediend door de afgunstige buurman of de recreatiepark-eigenaar.

Wil de gemeente de bewoner tot beëindiging van de permanente bewoning dwingen, dan zal de gemeente zelf moeten bewijzen dat hier sprake van is. Een vermoeden is in dat geval onvoldoende. Het leveren van bewijs kan voor de gemeente lastig worden op het moment dat de bewoner op een ander adres staat ingeschreven dan op het adres van de recreatiewoning. Is hier sprake van, dan is het van belang of de bewoner op het adres waar hij ingeschreven staat ook beschikt over zelfstandige woonruimte. Soms is dit wel het geval, waardoor het voor de gemeente moeilijk kan worden het bewijs van het permanent bewonen alsnog rond te krijgen. In de jurisprudentie komen dit soort gevallen regelmatig voor. De gemeente gebruikt hiervoor vaak de volgende indicaties: telefoonaansluitingen, verbruiksgegevens nutsbedrijven, het hebben van een huisarts in de gemeente, lidmaatschap van (sport-)verenigingen en de controlegegevens van gemeentelijke controleurs, dan wel van controleurs van een extern controlebedrijf.

Legalisatie en overgangsrecht

De bewoner die geconfronteerd wordt met handhavend optreden wegens permanent bewonen van een recreatiewoning, zou met de gemeente in overleg kunnen gaan over de mogelijkheid van legalisatie van de bestaande situatie middels een tijdelijke persoonsgebonden omgevingsvergunning. Een belangrijke voorwaarde is dat de bewoner aannemelijk moet maken dat hij het recreatieverblijf al onafgebroken heeft bewoond vanaf 31 oktober 2003. Verschillende gemeenten hebben op dit punt handhavingsbeleid opgezet, zodat enigszins een inschatting kan worden gemaakt hoe de gemeente met het verzoek zal omgaan.

Tot slot is het in sommige gevallen mogelijk om beroep te doen op gebruiksovergangsrecht van het bestemmingsplan. Of dit beroep zal slagen hangt echter af van de omstandigheden in de afzonderlijke zaak.

Conclusie
Bent u geconfronteerd met handhavend optreden door de organisatie omdat er sprake zou zijn van permanente bewoning van een recreatieverblijf, dan is het altijd verstandig om juridisch advies hieromtrent in te winnen bij een gespecialiseerde advocaat.

Bent u van plan een recreatiewoning te gaan kopen en de mogelijkheden van een financiering te onderzoeken. Wij kunnen u helpen. https://www.martinotfinancieel.nl/

Deel deze post: