Vastgoedfinancieringen

Denk je erover om een woning of bedrijfsobject aan te kopen en die te gaan verhuren, zodat je daaruit een leuk rendement hebt, dus zonder eigen gebruik maar als belegging. Wij noemen dat beleggen in vastgoed ook wel commercieel vastgoed genoemd. Wij helpen zowel kleine als grote beleggers om te investeren in verhuurde of te verhuren woningen. Wij werken samen met verschillende hypotheekaanbieders om deze financiering onder te brengen maar ook werken we samen met verschillende partijen die het vastgoed voor jou kunnen beheren, zodat je zonder zorgen kan beleggen in vastgoed. Alles hierover kunnen wij je uitleggen in een informatief gesprek. Beleggingspanden financieren is een goede manier om te investeren wanneer je dit niet uit eigen middelen kunt aankopen.

 

Wat voor zakelijke financieringen zijn er

Wil je een pand aankopen met een zakelijke bestemming? Dan heb je daarvoor een zakelijke financiering nodig. In vergelijking met een hypotheek voor een woning zijn er wel wat verschillen. Zo moet de zakelijke hypotheek in de regel met een lineaire lening in vijf tot twintig jaar worden afgelost. Voor een woonhuis is dit dertig jaar. Belangrijke reden hiervoor is dat bedrijfspanden door het intensieve gebruik eerder worden afgeschreven. Zo wordt er vaak een lineaire aflossing verplicht. De afgelopen jaren zijn de voorwaarden flink aangescherpt. Zo geldt vaak dat een bedrijfspand voor maximaal 70% van de waarde gefinancierd mag worden.

Verder verschilt de zakelijk hypotheekrente met die van woningfinancieringen. Dit heeft te maken met de samenstelling van de debiteurenopslag, die bij een zakelijke rente anders is samengesteld dan bij een woning hypotheek. De bank beoordeelt of een ondernemer kan voldoen aan de betaalverplichtingen.

Extra aflossen op de zakelijke lening

Verder is het van belang om te weten dat op een hypotheek op de eigen woning doorgaans 20% of 10%  boetevrij mag worden afgelost. In tegenstelling tot een hypotheek voor een woning, mag op een zakelijke hypotheek vaak alleen boetevrij worden afgelost als het pand verkocht wordt omdat het bedrijf stopt of een wijziging in de bedrijfsvorm of het samenwerkingsverband. Ben je uit je jasje gegroeid en wil je naar een groter bedrijfspand.  Dan is de kans dus aanwezig dat je nog een boeterente moet betalen over de hypotheek.

De ondernemer en/of vastgoedbelegger

Daarnaast wordt er ook gekeken naar je als ondernemer en/of vastgoedbelegger. Heb je al ervaring in de vastgoedsector of is dit je eerste vastgoed aankoop. Je capaciteiten, achtergrond en leeftijd worden afgewogen en beoordeeld. De bank vertrouwt haar vastgoedfinanciering en het vastgoed  aan je toe. De waarde van het vastgoed en de terugbetalingscapaciteit van de vastgoedfinanciering zijn mede afhankelijk van je capaciteiten om het vastgoed te exploiteren. Vastgoedfinancieringen worden namelijk weleens afgewezen als de ondernemer niet capabel geacht wordt door de bank. Om dit vooraf in te schatten maken wij  samen met je een beoordeling op de kans van slagen en ondersteunen je bij het indienen van deze aanvraag, zodat de kans van slagen groter is.

Je financiële positie is het allerbelangrijkste aspect bij het regelen van een vastgoedfinanciering. Het gaat de bank er om dat je kunt voldoen aan je financieringsverplichtingen. Hiervoor wordt de mate waarin je in staat bent je financieringslasten te betalen volledig in kaart gebracht. Je huidige financiële positie wordt in kaart gebracht in combinatie met de verwachte financiële positie. De bank maakt dus een risicoanalyse om in te schatten in hoeverre je in staat bent de financieringslasten te betalen en eventueel tegenslagen op te vangen. De vermogenspositie wordt ook beoordeeld. Dit wordt uitgedrukt in een solvabiliteitsratio. De solvabiliteitsratio wordt berekend door alle bezittingen te delen door het eigen vermogen. Hier wordt verschillend mee omgegaan. We gaan dan ook alle voorwaarden beoordelen zodat je uiteindelijk de financiering krijgt die het beste bij je wensen aansluit.

Het pand

Net als bij een woningfinanciering wordt ook een vastgoed pand beoordeeld. De courantheid, de locatie, de verhuurbaarheid, de huidige huurders maar ook het type vastgoed zijn hierbij van belang. Verder bepaalt de waarde van het pand hoeveel vastgoedfinanciering erop verstrekt kan worden.

Een taxatierapport door een erkend gespecialiseerd taxateur is daarbij van belang. Wij hebben daar voor een samenwerking met een gespecialiseerde makelaar.

Verhuur

Het pand zal aangekocht worden met huurders erin of je zoekt later courante huurders voor het pand. Hierbij is het van belang dat je uiteraard goede huurders hebt een een juiste cashflow. Om dit voor je te beheren hebben wij een gesocialiseerd bureau die je, daarbij ook kan voorzien van tips en ondersteuning. Uiteraard ben je altijd vrij je eigen keuzes daarin te maken.

Een keer contact met ons hebben?