Woonwagenrecht

Over kopen, huren en erfpacht van de standplaats

Standplaats kopen

Het gebeurt steeds vaker dat gemeenten of woningbouwverenigingen de standplaatsen aan de zittende of nieuwe huurders verkopen. Op zich een prima zaak. U moet wel goed opletten wat er in de koopovereenkomst-en wordt opgenomen aan beperkende bepalingen. Vaak wordt er een clausule ingezet waarin staat dat bij verkoop de gemeente het eerste recht van koop heeft en dat u verplicht bent de standplaats voor de koopprijs terug te verkopen aan de gemeente. Voor u kan dit toch ook voordelig zijn omdat u dan een hypotheek kunt vestigen en dat uw maandlasten lager zijn dan bij huur. Wel bent u zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de standplaats. Mooier is natuurlijk als u zelf kunt bepalen aan wie u de standplaats doorverkoopt. Toch heeft dat ook weer nadelen in die zin dat de buren toch graag willen weten wie er naast hen komt te wonen. Ga je kopen kijk dan of er in de toekomst op de standplaats een woning gebouwd mag worden. Dat verhoogt de toekomstige waarde van uw standplaats aanzienlijk en geeft u ook meer mogelijkheden. Het is dan ook zeer aan te raden de bebouwingsmogelijkheden goed vast te leggen zodat daarover geen discussie kan ontstaan. Als u een standplaats koopt waar enkel een wagen van 4 bij 15 meter op geplaatst mag worden dan dient de koopprijs daarop aangepast te zijn. Hou daar rekening mee bij je woonwagenrecht.

Standplaats in erfpacht

In sommige gemeenten in Nederland, vaak de grotere gemeenten, werkt men niet met het woonwagenrecht voor verkopen van de grond maar met gronduitgifte in erfpacht. U wordt dan geen eigenaar van de grond maar erfpachter voor een langere periode. Deze periodes zijn vaak voor 50 jaar. U betaalt dan geen koopsom maar een eenmalige erfpachtcanon waardoor u voor de gehele periode gerechtigd bent de grond te gebruiken zoals dat in het erfpachtcontract is opgenomen. Deze constructie is ook bij woningen in de grote gemeenten heel normaal. De gemeente wil op deze manier toch nog enige invloed houden op wat er met de gronden gebeurt. Uw zekerheid is net zo goed geregeld en u kunt ook een hypotheek vestigen. De verkoop van de standplaats gaat net zo als bij eigendom. Overdracht gaat volgens dezelfde regels als bij andere onroerende goederen.

Opstalrecht

Opstalrecht is een zogenaamd beperkt zakelijk recht. Het geeft u het recht om in, op of boven de grond van een andere eigenaar gebouwen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Dat kan van belang zijn indien u een eigen woonwagen heeft waarbij de standplaats niet van uzelf is. Volgens de wet worden zaken die in de grond zijn aangebracht of zodanig met de grond zijn verbonden door natrekking eigendom van de grondeigenaar. Als u een fundering maakt en daarop een muur metselt die op grond van een ander staat dan wordt de ander eigenaar van uw muur. Dat heet natrekking. Woonwagens op een kampeerterreinen die als onroerend werden aangemerkt. Daar kon eventueel door deze natrekking eigendom door ontstaan van de eigenaar van de grond, in dit geval de campingeigenaar. Dat is ook de reden waarom sommige gemeenten ten behoeve van woonwagens die eigendom zijn van de bewoner een opstalrecht vestigen. Daar kan eventuele natrekking mee worden voorkomen.

Kopen huurwagens

Laat u niet verleiden tot het kopen van oude huurwagens van de gemeente. Het lijkt woonwagenrecht om te kopen lijkt misschien in eerste instantie aantrekkelijk gezien de lage koopprijs. Maar uiteindelijk zal het gezegde goedkoop is duurkoop ook hier van toepassing zijn. Als u weet dat de huurwagen in prima staat is. Bijvoorbeeld omdat u er als eerste bewoner bent en het onderhoud goed is geweest, dan kunt u de wagen natuurlijk kopen. In veel gevallen zal dat echter niet zo zijn. U moet zich realiseren dat als u eenmaal de wagen gekocht heeft u er zelf voor moet gaan zorgen. Al het onderhoud komt voor uw rekening, ook groot onderhoud zoals een nieuw dak. Als u een huurwagen heeft dan zal de verhuurder ervoor moeten zorgen dat deze in goede staat blijft verkeren. De huur van een woonwagen is echter vrij hoog. Als u de wagen zelf kunt onderhouden dan kan koop voor u wel aantrekkelijk zijn. Als u een huurwagen heeft en niet wilt kopen. dan is dat niet verplicht.

Voor financieel hypotheek advies bij het woonwagenrecht bel ons gerust; Martinot Financieel

@door: Sjoerd Jaasma, advocaat woonwagenzaken.

Bron: Het Wiel 2-2006

Deel deze post: