ZORGVERZEKERINGEN: ER VALT ECHT IETS TE KIEZEN!

Zorgverzekeringen: er valt echt iets te kiezen. Ons advies: neem even de tijd hiervoor.

Twee verzekeringen
De ziektekostenverzekering valt in twee onderdelen uiteen. Op de eerste plaats is er de basisverzekering. Voor deze verzekering geldt een acceptatieplicht. Dat betekent dat u aan het eind van het jaar de verzekeraar van uw voorkeur kunt kiezen. Deze verzekeraar moet u accepteren. Ook al zou uw gezondheid op dat moment niet ideaal zijn. Op grond van de basisverzekering bent u voor de belangrijkste medische hulp verzekerd.

Daarnaast is er de aanvullende verzekering. Bij deze verzekering gaat het vooral om uitbreidingen van de basis-verzekering die niet voor iedereen even belangrijk zijn of waarvoor het verantwoord kan zijn deze niet te verzekeren maar voor eigen rekening te nemen indien toch een beroep wordt gedaan op deze medische hulp. Bijvoorbeeld fysiotherapie.

Twee verzekeringsvormen
In de kern zijn er bij de basisverzekering twee vormen waaruit u kunt kiezen. Formeel worden die aangeduid als “natura- en restitutieverzekering”. We leggen graag uit wat het verschil is.

Bij een natura verzekering sluit de verzekeraar overeenkomsten af met ziekenhuizen en medici. Wanneer u medische hulp nodig heeft, is het de bedoeling dat u zich wendt tot deze gecontracteerde medische hulpverleners. U wordt daar dan geholpen en de instelling regelt de vergoeding rechtstreeks met uw verzekeraar. Enerzijds is dit voor u makkelijk. Anderzijds kan dit uw keuze door welke medische instelling u zich wilt laat behandelen beperken. Wanneer u toch kiest om u te laten behandelen door een andere medische instelling dan die waarmee een contract is gesloten, loopt u het risico dat u een deel van de behandelingskosten zelf moet betalen. Om u gerust te stellen: dit speelt niet indien u bijvoorbeeld bij een verkeersongeval gewond raakt en direct medische hulp nodig heeft.

Bij een restitutieverzekering heeft u in beginsel de vrijheid om zelf de medicus te kiezen door wie u zich wilt laten behandelen. De nota die u voor deze behandeling ontvangt, kunt u  declareren bij de verzekeraar.

Het verschil tussen een natura- en een restitutieverzekering is dus vooral dat u bij een restitutieverzekering een veel grotere eigen keuze heeft uit behandelaars.

Geen eenheidsworst
Zowel tussen de basisverzekering als de aanvullende verzekeringen maar ook tussen de natura en restitutie verzekeringen bestaan relevante verschillen, zoals die – door de verschillende ziektekostenverzekeraars die in Nederland actief zijn – worden aangeboden. Het is vrijwel niet te doen deze verschillen handmatig te analyseren en aan de hand daarvan te bepalen wat voor uw situatie de meest passende verzekering is.

Wij maken graag een vergelijking voor u. Op dit moment kunnen wij dit nog niet, omdat de verzekeringsmaatschappijen de nieuwe voorwaarden nog niet hebben bekendgemaakt. Wij verwachten dat ze dit in november zullen doen. Wilt u tegen die tijd van ons een vergelijking hebben, laat ons dat dan nu weten. Wij zullen dan alvast een aantal gegevens noteren. Dan nemen wij, zodra de nieuwe voorwaarden 2019 bekend zijn, contact met u op.